Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2018

Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
9525 fcce 500
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony
4442 1dde
Reposted from4777727772 4777727772 viaegzystencja egzystencja
Nie milcz do mnie za bardzo, bo gryzę policzki od środka.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissTake MissTake vialottibluebell lottibluebell
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
między byciem razem,  a nieistnieniem dla siebie jest dużo wolnej przestrzeni
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
6953 f22a
Reposted fromnazarena nazarena viainnocencja innocencja

July 09 2018

Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viaegzystencja egzystencja
3184 2bdb 500
2840 d215 500
Reposted fromlukster lukster viainnocencja innocencja
9831 09ad
Reposted from4777727772 4777727772 viainnocencja innocencja
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viaegzystencja egzystencja
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto viaegzystencja egzystencja

Nie kupujmy
nieba
na kredyt,
nie planujmy
szczęścia
ni biedy,
nie grajmy w dwa życia jak w kości,
tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości

— Osiecka.
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viainnocencja innocencja
Fajnie poznać ludzi, z którymi od razu łapiesz wspólny język i rozmawiasz jak ze starymi znajomymi.
— Kuba Witek
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
To jest najważniejsza rzecz w życiu ludzkim - mieć swój azyl, swoje współrzędne geograficzne, w których chce się żyć i być z kimś.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl