Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

a kiedy bierze mnie na ręce to myślę sobie, że

w zasadzie nie myślę wtedy za wiele, tylko trochę piszczę, bo jakoś nie nawykłam, by ktoś nosił mnie na rękach
Reposted fromspes spes
ty i ja, i parkiet, i ten ultrafiolet mówię to bez żartów jesteś wzór dla polek
tu masz aureolę
— Taco Hemingway, Grubo-chude psy
Reposted fromspes spes
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaspes spes
9158 9044 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaspes spes
3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaspes spes
mój chłopak zabija dla mnie komary i pająki, a słowa "jesteś taka piękna" zwykle mówi mi w chwilach, kiedy zupełnie bym tak o sobie nie pomyślała
Reposted fromspes spes viaegzystencja egzystencja
7011 5c07 500
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaegzystencja egzystencja
4369 b476
Reposted fromrisky risky viaegzystencja egzystencja

August 04 2017

3876 1963

cr4y0ns:

Z Berg in “First kiss

if they don’t end up in a happy relationship forever i will be sad. Just look at how passionate they are. Holy fuck

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viayouaresonaive youaresonaive
I always want more, with you.
— E. L. James
Reposted fromimaybebad imaybebad viaegzystencja egzystencja
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
I'm scared of this person in my head..
— im fine
Reposted fromegzystencja egzystencja
1747 34f1
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viayouaresonaive youaresonaive
 Gdy zaczynasz uciekać, ktoś zawsze chcę cię złapać.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viayouaresonaive youaresonaive
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.
5838 b9ae
Reposted fromveez veez vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl